Object structure

Title:

Niezrealizowany projekt przebudowy zamku Gryf autorstwa Valentina von Saebisch

Group publication title:

Architectus

Title in english:

The unexecuted 17th century architectural design for remodeling of the Gryf castle (Greiffenstein) by Valentin von Saebisch

Creator:

Świdrak, Marek

Contributor:

Łużyniecka, Ewa. Redakcja

Subject and Keywords:

architektura ; czasopisma ; architektura nowożytna ; architektura rezydencjonalna ; fortyfikacje ; Valentin von Saebisch ; rysunek ; projekt architektoniczny

Description:

Architectus : Pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, 2019, nr 1 (57), s. 79-94

Abstrakt:

W artykule omówiono nieznany dotychczas rysunek autorstwa Valentina von Saebisch odnoszący się do zamku Gryf. Choć rysunek nie jest datowany, to z pewnością powstał na krótko przed wybuchem wojny 30-letniej, dzięki czemu stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy o przedmiotowej rezydencji. Rysunek ma podwójny charakter – zawiera szczegółową inwentaryzację zastanego wyglądu zamku, a także przedstawia proponowaną wizję jego przebudowy. Korzystając z inwentaryzacji, autor artykułu koryguje dotychczasowe tezy dotyczące wyglądu zamku na początku XVII w. Ponadto tekst omawia zaproponowaną przebudowę w kontekście współczesnej jej architektury rezydencjonalnej na Śląsku, mecenatu Schaffgotschów, a także twórczości Valentina von Saebisch.

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5277/arc190106

Source:

<sygn. PWr A5234III> ; click here to follow the link ; www.architectus.arch.pwr.wroc.pl ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Relation:

Architectus : Pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; Architectus : Pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, 2019 ; Architectus : Pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskie, 2019, nr 1 (57)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska