Title:

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego bliskiej podczerwieni (NIR) na wybrane parametry morfologiczne krwi cieląt ze szczególnym uwzględnieniem parametrów erytrocytarnych

Title in english:

The influence of the near infrared radiatation on selected morphological parameters of calves blood especially the red blood cells parameters

Creator:

Kaliciak, Marta

Contributor:

Adamski, Maciej. Promotor

Subject and Keywords:

NIR ; podczerwień ; cielęta ; krew

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Celem przeprowadzonych badań była analiza wpływu promieniowania elektromagnetycznego bliskiej podczerwieni (NIR) na elementy i parametry morfotyczne krwi cieląt ze szczególnym uwzględnieniem parametrów erytrocytarnych.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu