Object structure
Title:

Anomalie czasowe jako przejaw nieefektywności rynku kapitałowego w Polsce

Title in english:

Time anomalies as an exemplification of capital market inefficiency in Poland

Creator:

Kalinowski, Marcin

Subject and Keywords:

efektywność ; rynek kapitałowy ; anomalie czasowe ; effectivity ; capital market ; time anomalies

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9), s. 36-50

Abstrakt:

Celem pracy jest weryfikacja hipotezy efektywności rynku przez analizę anomalii czasowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie dotyczy indeksów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i przeprowadzone będzie w odniesieniu do różnych warunków rynkowych występujących w latach 2003-2009. W związku z tym, że okres badania obejmuje okres zarówno dobrej koniunktury – hossy (I 2003-X 2007), jak i dekoniunktury – bessy (XI 2007-III 2009) na badanym rynku okres badania podzielono na dwa podokresy, wykonując oddzielne badania. Istotność różnic średnich zmian potwierdzano za pomocą testów parametrycznych istotności różnic średnich (t-Studenta) oraz testów nieparametrycznych (test U Manna-Whitneya)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: