Show structure

Title:

Katastrofy naturalne i finansowanie przeciwdziałania ich skutkom w powiecie lubańskim

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Natural disasters and financing the counteraction of their results in Lubań county

Creator:

Piepiora, Zbigniew

Subject and Keywords:

katastrofa naturalna ; finansowanie ; skutki ; przeciwdziałanie ; powiat lubański ; natural disaster ; funding ; consequences ; preparedness ; lubanski county

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9), s. 97-109

Abstrakt:

W niniejszym artykule przybliżono problematykę finansowania przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych. Wydatkowanie środków na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i ochronę zdrowia oraz promesy pozwala minimalizować skutki wystąpienia tego typu zjawisk. Środki przeznaczone są na planowanie przestrzenne, zarządzanie kryzysowe i promesy na odbudowę. Autor prezentuje powyższe zagadnienia na przykładzie powiatu lubańskiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu