Object structure

Title:

Wybrane dylematy sprawozdawczości finansowej na tle globalizacyjnych rozwiązań (aspekty, instrumenty, narzędzia)

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Chosen dilemmas of financial reporting on the background of global solutions (aspects, instruments, tools)

Creator:

Krupa, Kazimierz W.

Subject and Keywords:

węzły gordyjskie ; innowacje finansowe ; subprime ; transparentna rachunkowość

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3(8), s. 50-59

Abstrakt:

Węzły gordyjskie i dylematy rachunkowości finansowej często wyłaniają się podczas zwlekania z podejmowaniem w odpowiednim czasie decyzji strategicznych. Podczas pewnych wskazań czasu i przestrzeni interesów węzły gordyjskie i dylematy rachunkowości finansowej wymagają niekonwencjonalnych, określonych zewnętrznymi uwarunkowaniami otoczenia decyzji realizacyjnych oraz wielokrotnych nowych rozwiązań w strukturze organizacyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu