Show structure

Title:

Krótkookresowe decyzje produkcyjne a wykorzystanie informacji finansowej

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Short-term production decisions and the use of financial information

Creator:

Sosińska-Wit, Małgorzata

Subject and Keywords:

koszt ; rachunek kosztów ; zarządzanie kosztami

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3(8), s. 96-104

Abstrakt:

W artykule przedstawiono informacje o kosztach dostarczane przez system finansowo-księgowy oraz ich ograniczenia. Wskazano również możliwości, które w zarządzaniu kosztami dają narzędzia i metody rachunkowości zarządczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu