Object structure

Title:

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Composition of changes in consolidated own capital

Creator:

Voss, Grażyna

Subject and Keywords:

zestawienie zmian w kapitale własnym ; tytuły zmian w kapitałach ; sprawozdawczość finansowa

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3(8), s. 136-141

Abstrakt:

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzane jest przez grupy kapitałowe na podstawie obowiązujących regulacji prawnych. Pomimo dynamiki zmian na rynku światowym, polskie przepisy nie wprowadziły zmian w treści i w sposobie informowania inwestorów o zmianach w kapitałach własnych. Prezentacja zestawienia odzwierciedla tytuły i kierunki zmian, prezentując je w ujednoliconej formie jako odrębny element sprawozdania, którego wzór znajduje się w ustawie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu