Title:

Współzależność pomiędzy użytkowością rozpłodową a stopniem otłuszczenia i umięśnienia loszek różnych ras ocenianych przyżyciowo

Title in english:

The relationships between reproductive performance and the level of fatness and musculature of the gilts with different genotypes in vivo evaluated

Creator:

Środoń, Sebastian Andrzej

Contributor:

Knecht, Damian. Promotor

Subject and Keywords:

użytkowość rozpłodowa ; loszki ; lochy ; ocena przyżyciowa ; otłuszczenie ; umięśnienie

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Celem pracy było określenie stopnia otłuszczenia i umięśnienia loszek różnych ras na podstawie wizualno-dotykowej oceny kondycji BCS oraz pomiarów przyżyciowych: ultradźwiękowych przy pomocy skanera PIGLOG 105 i ultrasonograficznych z użyciem aparatu Aloka SSD-500 oraz zdefiniowanie współzależności pomiędzy stopniem otłuszczenia i umięśnienia badanych loszek, a ich użytkowością rozpłodową.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu