Show structure

Title:

Cash pooling as a state-of-the-art cash management method in the capital group

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Cash pooling jako nowoczesna usługa zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej

Creator:

Poskart, Robert

Subject and Keywords:

virtual cash pooling ; real cash pooling ; optimization of financial flows ; capital group

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 1 (6), s. 148-156

Abstrakt:

Companies in the capital group, due to the large amount of cash flows between related parties, some of which show a surplus and other financial shortages, use modern financial services in order to optimize the financial results of the group Cash pooling is one of these services

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 1(6)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu