Object structure

Title:

Wycena aktywów w jednostkach budżetowych

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Valuation of fixed assets and receivables in budgetary units

Creator:

Rudnicka, Bożena

Subject and Keywords:

jednostka budżetowa ; zasady wyceny środków trwałych ; zasady wyceny należności ; budgetary units ; principles of fixed assets valuation ; principles of accounts receivables valuation

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 45-52

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena, jak zasady rachunkowości, do których stosowania zobowiązane są jednostki budżetowe, wpływają na jakość informacji o ich majątku. Aby ten cel zrealizować, analizie poddano obowiązujące obecnie jednostki budżetowe zasady rachunkowości, dotyczące przede wszystkim wyceny środków trwałych i należności. Jak wynika z przeprowadzonych badań, jednostki budżetowe – sporządzając bilans zgodnie z obowiązującymi zasadami – prezentują w nim wartość środków trwałych znacznie odbiegającą od ich rzeczywistej wartości. Po nowelizacji szczególnych zasad rachunkowości jednostki budżetowe mają od 2008 r. obowiązek tworzenia odpisów aktualizujących należności wątpliwe, co nareszcie pozwoli urealnić ich wartość wykazywaną w bilansach jednostek

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu