Object structure

Title:

Wpływ monotoniczności zmian zysków spółek na ich wycenę giełdową

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Impact of monotonic changes of corporate earnings on stocks’ market valuation

Creator:

Welc, Jacek

Subject and Keywords:

wycena firm ; prognozowanie zysków ; stabilność zysków ; dyskonta i premie w wycenie ; company valuation ; earnings forecasting ; earnings stability ; discounts and premiums in valuation

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 68-75

Abstrakt:

Rynki kapitałowe cenią stabilność i wzrost, co oznacza, że spółki wykazujące stabilnie i trwale rosnące zyski są przeciętnie wyceniane wyżej niż firmy notujące trwałe spadki zysków. W związku z tym w wycenie spółek wykazujących trwałe wzrosty/spadki zysków dostrzegalna jest premia/dyskonto, odzwierciedlająca przekonanie rynku o prawdopodobnej kontynuacji dotychczasowego wzrostu/spadku zysków. Zaprezentowana w artykule analiza empiryczna wykazała, że na koniec marca 2010 r. polskie spółki wykazujące monotoniczne tendencje spadkowe zysków operacyjnych w latach 2006-2009 notowane były z przeciętnym dyskontem wynoszącym 5,1%, natomiast spółki wykazujące monotoniczne trendy wzrostowe zysków notowane były z przeciętną premią równą 16,9%

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu