Object structure

Title:

Zasady wyceny bankowych rezerw na straty kredytowe w Australii

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Valuation principles of bank reserves for credit losses in Australia

Creator:

Orzeszko, Teresa

Subject and Keywords:

bankowe rezerwy na straty kredytowe ; rezerwy w bankach ; zasady wyceny ; bank reserves for credit losses ; reserves in banks ; valuation principles

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 90-108

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja zasad wyceny rezerw na straty kredytowe w australijskim sektorze bankowym. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wspomniane zasady: są ustalane przez APRA oraz AASB i wydawane w postaci standardów; są zawarte w dwóch podstawowych dokumentach: APS 220 i AASB 139; pozostają w zgodzie z BCPs i założeniami Basel II oraz w harmonii ze standardami IASB; są zasadniczo takie same dla wszystkich krajowych instytucji depozytowych, natomiast instytucje o statusie zagranicznych stosują zasady obowiązujące w ich macierzystych krajach; mają charakter dualny, co oznacza, że wycena rezerw na straty kredytowe odbywa się odrębnie dla potrzeb rachunkowości i osobno dla celów ostrożnościowych; pozostawiają instytucjom depozytowym spory zakres swobody w zakresie ustalania poziomu potrzebnych im rezerw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu