Title:

Wpływ sposobu siewu oraz rozmieszczenia roślin w łanie na rozwój i plo-nowanie odmian bobiku (Vicia faba L.)

Title in english:

The influence of different sowing methods and on-field plant distribution on the development and yielding of faba bean cultivars (Vicia faba L.)

Creator:

Zarzycki, Piotr

Contributor:

Kotecki, Andrzej. Promotor

Subject and Keywords:

bobik ; odmiany ; sposoby siewu

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

W latach 2011-2015 w Zakładzie Doświadczalnym we Wrocławiu -Pawłowicach przeprowadzono trzyczynnikowe doświadczenie, założone w układzie „split-plot”, w którym w kolejności badano; I. sposoby siewu: a) punktowy; b) tradycyjny - rzędowy, II. odmiany bobiku: a) Bobas - niesamokończąca, b) Granit - samokończąca III. liczba wysianych na 1 m2 nasion o pełnej wartości użytkowej: 45, 60, 75.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu