Title:

Cechy fizyczne jaj głuszców (Tetrao urogallus L.) w powiązaniu z rozwojem zarodkowym i okresem rozrodczym

Title in english:

Physical characterisctics of Capercaillie (Tetrao urogallus L.) eggs in relation with embryonic development and breeding period

Creator:

Rosenberger, Joanna

Contributor:

Kowalczyk, Artur. Promotor

Subject and Keywords:

głuszec ; jaja ; właściwości skorupy ; pigmentacja jaj

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Celem prowadzonych badań było poznanie cech fizycznych jaj głuszców oraz określenie zależności między wybranymi cechami skorupy (wymiarami i kształtem jaj, pigmentacją, plamkowaniem), a jej grubością i wytrzymałością. Określono wielkości zmian wybranych cech skorup w zależności od terminu zniesienia jaja w okresie rozrodczym, a także podczas rozwoju zarodka.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu