Object structure

Title:

Wartości jako istotny czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji niezbędne dla przemian we współczesnych przedsiębiorstwach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Values as an Important Determinant of Employees’ Engagement in the Organization Necessary for Transformation in Modern Enterprises

Creator:

Stankiewicz, Janina ; Moczulska, Marta

Subject and Keywords:

wartość ; wartości organizacyjne ; zaangażowanie pracowników ; values ; organizational values ; employee engagement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 227-234

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wpływ wartości obowiązujących w organizacji na zaangażowanie. Ukazano, że kształtowanie zaangażowania pracowników zależy od „umiejscowienia” wartości w organizacji – sposobu ich zdefiniowania oraz respektowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu