Object structure

Title:

Transformacja kontraktu psychologicznego jako obraz zmian w relacjach pracownik−organizacja

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Transformation of the psychological contract as a sign of changes in employee–organization relationships

Creator:

Światek-Barylska, Ilona

Subject and Keywords:

kontrakt psychologiczny ; zmiana ; relacja pracownik-organizacja ; psychological contract ; change ; employee-organization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 258-265

Abstrakt:

W opracowaniu poruszony został problem zmian, jakie zachodzą w kontraktach psychologicznych zawieranych między pracownikiem i pracodawcą. Wskazano na zastępowanie działań kształtujących poczucie bezpieczeństwa i lojalność pracowników działaniami mającymi przygotować zatrudnionych do bycia elastycznymi i konkurencyjnymi na rynku pracy (employability). Zaprezentowane zostały także wyniki badań obrazujące skalę zmian zachodzących w kontraktach psychologicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu