Object structure

Title:

Oprocentowanie pożyczki wewnątrzkorporacyjnej jako ocena transferowa

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Intra corporation loan interest as a transfer price

Creator:

Menet, Grzegorz

Subject and Keywords:

cena transferowa ; zasada rynkowości ceny ; pożyczka wewnątrz korporacji ; metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej ; porównanie zewnętrzne ; transfer price ; principle of price marketability ; intra-corporation loan ; comparable uncontrolled price method ; external comparison

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 130-142

Abstrakt:

Korporacje transnarodowe dokonują „przesuwania dochodów”, narzucając przy udzielaniu pożyczek wewnątrz korporacji stopy procentowe odbiegające istotnie od wartości rynkowych. Pożyczki udzielane pomiędzy podmiotami powiązanymi podlegają regulacjom przepisów podatkowych dotyczących cen transferowych w zakresie poziomu rynkowego przyjętego oprocentowania lub prowizji. Artykuł zawiera przykładową analizę oprocentowania w transakcji pożyczki, w której zastosowano do weryfikacji wartości rynkowej oprocentowania metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej w wariancie porównania zewnętrznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu