Object structure

Title:

Czynniki kształtujące zróżnicowanie krajowych modeli rachunkowości w świetle badań literaturowych

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Factors influencing the diversity of national accounting models based on literature studies

Creator:

Adamek, Jacek

Subject and Keywords:

systemy rachunkowości ; czynniki kształtujące ; klasyfikacja ; accounting systems ; shaping factors ; classification

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 143-156

Abstrakt:

Rachunkowość, jako nauka społeczna, kształtowana jest przez środowisko, w którym przychodzi jej realizować swe zadania. Rozmaitość systemów rachunkowości oraz modeli jej rozwoju staje się pochodną różnorodnych czynników o charakterze historycznym, ekonomicznym, politycznym czy kulturowym, determinujących z jednej strony jej kształt operacyjny, z drugiej zaś wyzwania stawiane przed nią przez praktykę. Celem artykułu jest próba ukazania szerokiego spektrum czynników kształtujących odmienność krajowych modeli rachunkowości oraz prezentacja zróżnicowanych typologii tych elementów. Ujęte w treści artykułu rozważania opierają się na studiach literatury poświęconej powyższej problematyce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu