Object structure

Title:

Organizacja systemu nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Organization of public supervision system of independent auditors activity and audit companies

Creator:

Kogut, Joanna

Subject and Keywords:

biegły rewident ; Komisja Nadzoru Audytowego ; kontrola ; Krajowa Komisja Nadzoru ; nadzór publiczny ; independent auditor ; Audit Supervision Commission ; control ; National Supervision Commission ; public supervision

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 157-165

Abstrakt:

W Polsce od 6 czerwca 2009 r., czyli od dnia wejścia ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, obowiązuje nowy system kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Organami uprawnionymi do kontroli są: Krajowa Komisja Nadzoru i Komisja Nadzoru Audytowego. Sprawną realizację kontroli ma zapewnić Rozporządzenie Ministra Finansów obowiązujące od 18 lutego 2010 r., określające szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli oraz wzór upoważnienia do jej przeprowadzania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu