Object structure
Title:

Wycena zasobów niematerialnych z perspektywy rachunkowości a różnorodność metod wyceny

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Diversity of valuation methods of intangible resources from the perspective of accounting

Creator:

Bąk, Melania

Subject and Keywords:

zasoby niematerialne ; aktywa niematerialne ; kapitał intelektualny ; wycena ; wartość godziwa ; metody wyceny ; intangible resources ; intangible assets ; intellectual capital ; valuation ; goodwill ; valuation methods

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 171-189

Abstrakt:

Współczesna rachunkowość musi podjąć próbę rozwiązania wielu problemów, wśród których można wskazać kwestie dotyczące zasobów niematerialnych. Rachunkowość nie określa zasad, które dotyczyłyby pojęcia, klasyfikacji i wyceny zasobów niematerialnych (z wyjątkiem pewnej ich części ujawnianej przez rachunkowość). Dlatego istotne jest poszukiwanie i opracowywanie tych zasad, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku innych dziedzin ekonomicznych w tej kwestii. Z punktu widzenia rachunkowości ważne jest spojrzenie na zasoby niematerialne w ujęciu metody bilansowej, która pozwala wyróżnić aktywa niematerialne i kapitał intelektualny. W artykule zwrócono uwagę na bogactwo metod wyceny składników zasobów niematerialnych (aktywów niematerialnych i kapitału intelektualnego) i podejście rachunkowości do tych metod

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: