Object structure

Title:

Rachunek kosztów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Costing in the process of managing a company

Creator:

Mikulska, Teresa

Subject and Keywords:

koszty ; rachunek kosztów ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; costs ; costing ; company management

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 207-218

Abstrakt:

Dane o kosztach stanowią istotną informację dla kadry kierowniczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Nasilająca się konkurencja między firmami i szybko zmieniające się otoczenie rynkowe powodują, że system informacyjny przedsiębiorstwa musi funkcjonować sprawnie i szybko. Menedżerowie powinni mieć do dyspozycji w odpowiednim czasie informacje o kosztach adekwatne do ich potrzeb. Istotne znaczenie ma stosowany w przedsiębiorstwie rachunek kosztów, który dostarcza danych niezbędnych do podjęcia odpowiednich decyzji. Celem artykułu jest prezentacja przydatności informacji czerpanych z systemu rachunku kosztów w procesie zarządzania. Rachunek kosztów musi dokładnie opisywać zmiany zachodzące w danej jednostce, tylko wtedy bowiem będzie właściwie wspierał procesy zarządcze

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu