Object structure

Title:

Wartości informacyjne sprawozdawczości według segmentów działalności na przykładzie grupy kapitałowej Orbis

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Informative values of IAS 14 segment reporting based on the example of Orbis Capital Group

Creator:

Sojak, Sławomir

Subject and Keywords:

MSR 14 ; MSSF 8 ; sprawozdanie według segmentów działalności ; segmenty operacyjne ; IAS 14 ; IFRS 8 ; report according to activity segments ; trade segments ; operational segments

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 220-239

Abstrakt:

Zgodnie z zaleceniami MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności oraz jego następcy – MSSF 8 Segmenty operacyjne podstawowym celem ujawnienia informacji o segmentach działalności jest dostarczenie nowych danych, pozwalających ich użytkownikom (inwestorom) na pełniejszą ocenę działalności jednostek gospodarczych. Artykuł dokonuje analizy informacji ujawnionych przez Grupę Kapitałową Orbis w sprawozdaniach finansowych za lata 2003-2009 o segmentach działalności w przekroju branżowym i geograficznym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu