Show structure

Title:

Integracja europejska jako czynnik warunkujący doskonalenie kadr administracji samorządowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

European integration as a factor influencing the training process of local administration officials

Creator:

Tracz-Krupa, Katarzyna

Subject and Keywords:

administracja samorządowa ; integracja europejska ; doskonalenie kadry ; European integration ; training process ; local administration ; HRM

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 117-124

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest diagnoza wpływu integracji europejskiej na doskonalenie kadr administracji samorządowej na podstawie badań przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie opolskim. W badaniach wykorzystano ankiety oraz wywiady ustrukturyzowane jako główne narzędzia badawcze

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu