Object structure
Title:

Ocena roli samorządów wojewódzkich w kreowaniu i wdrażaniu polityki regionalnej w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evaluation of regional self-govemment role in creation and implementation of regional policy in Poland

Creator:

Szmigiel, Kinga

Subject and Keywords:

polityka regionalna ; decentralizacja ; samorząd wojewódzki ; decentralization ; regional policy ; self-government

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, 193-204

Abstrakt:

Polityka regionalna w Polsce podlega ewolucji, której ważnym elementem jest proces decentralizacji. Samorządy wojewódzkie otrzymują coraz szersze kompetencje i środki finansowe, jednak ich samodzielność finansowa pozostaje relatywnie niewielka. Samorządy są jedynie organem doradczym, podczas gdy kluczowe dla rozwoju województw decyzje zapadają na szczeblu centralnym. Będąca w opracowaniu Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego wskazuje na konieczność rozszerzenia roli szczebla regionalnego i lokalnego w kreowaniu polityki regionalnej, m.in. poprzez decentralizację finansów publicznych, ale dopiero jej wdrożenie w praktyce pozwoli ocenić, w jakim stopniu spełnione zostały te postulaty

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: