Object structure

Title:

Rola regionów miejskich w rozwoju Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Role of urban regions in the development of the European Union

Creator:

Kabat-Rudnicka, Danuta

Subject and Keywords:

Unia Europejska ; regiony miejskie ; metropolie ; rozwój monocentryczny ; rozwój policentryczny ; European Union ; urban regions ; metropolitan areas ; monocentric development ; polycentric development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 218-228

Abstrakt:

Wraz z tzw. wschodnim rozszerzeniem UE spójność gospodarcza i społeczna nabrała jeszcze większego znaczenia. Cel ten jest realizowany z wykorzystaniem instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej. Ważną rolę odgrywa także europejski rozwój przestrzenny: rozwój metropolii, miast i regionów; miast, które odgrywają istotną rolę jako centra innowacji, badań i rozwoju oraz ośrodki edukacyjne i produkcyjne, lecz przede wszystkim jako siła sprawcza rozwoju regionalnego. Unia Europejska winna w związku z tym wspierać policentryczny rozwój miast europejskich, szczególnie tych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto polityka regionalna, koncentrująca się na innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy, przyczynia się do rozwoju kapitału społecznego, który staje się ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu