Object structure
Title:

Polityka spójności stabilizatorem czy hamulcem rozwoju? Przegląd głównych teorii i ocena własna

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cohesion policy - a brake or trigger for the development? Theoretical review and assesment

Creator:

Bieńkowski, Wojciech ; Konopielko, Łukasz

Subject and Keywords:

polityka spójności ; systemy gospodarcze ; 8.1 PO IG ; klin podatkowy ; cohesion policy ; economic systems ; Poland ; Operational Programme

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 229-237

Abstrakt:

Artykuł przedstawia bieżącą dyskusję dotyczącą kwestii racjonalności polityki spójności, konfrontując podejście do niej w ramach dwóch modeli systemów gospodarczych zdefiniowanych przez Phelpsa - modelu anglosaskiego i kontynentalnego. Autorzy argumentują, że dążenie do spójności, artykułowane w modelu kontynentalnym, osłabia kreatywność i innowacyjność jednostek i w rezultacie obniża konkurencyjność gospodarczą tych krajów w stosunku do stosujących model anglosaski. Dodatkowo analizie w tym kontekście zostają poddane założenia i wstępne efekty wdrożenia w Polsce działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który wspierać ma rozwój innowacyjnych e-usług

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: