Object structure
Title:

Wpływ transportu lotniczego na rozwój gospodarczy i spójność regionów w Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Impact of air transport on regional economic development and cohesion in the European Union

Creator:

Olipra, Łukasz

Subject and Keywords:

transport lotniczy ; dostępność komunikacyjna ; rozwój regionalny ; spójność ; air transport ; accessibility ; regional development ; cohesion

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 261-275

Abstrakt:

W artykule autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy zasadne jest twierdzenie, że transport lotniczy pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy i spójność regionów w Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono stan i metodologię badań nad ekonomicznym wpływem transportu lotniczego na gospodarkę regionu. Następnie na podstawie map przeanalizowano znaczenie dostępności komunikacyjnej, zwłaszcza transportu lotniczego, dla rozwoju gospodarczego regionów. Przedstawiono i omówiono również dzienną dostępność transportu lotniczego oraz dostępność lotów pasażerskich w UE. Artykuł zamyka prezentacja i analiza zmian dostępności komunikacyjnej regionów w Europie w latach 2001-2006

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: