Object structure

Title:

Kasa Dyskontowa (1776–1793) – instytucja finansowa ancien régime’u

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The Caisse d’Escompte (1776–1793) – financial institution in ancien régime

Creator:

Derejski, Krzysztof

Subject and Keywords:

Francja ancien régime’u ; Kasa Dyskontowa ; finanse ; dług publiczny ; skrypty dłużne ; asygnaty ; ancien régime in France ; the Caisse d’Escompte ; finance ; government debt ; debentures ; assignats

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2018, Nr 1 (9), s. 54-66

Abstrakt:

W artykule przedstawiono historię ewolucji Kasy Dyskontowej, od banku handlowego do instytucji pożyczkowej kontrolowanej przez państwo. Wskazano w nim pogarszającą się sytuację finansową Kasy pod koniec ancien régime’u i na początku rewolucji francuskiej. Opisano momenty, w których panika wśród posiadaczy jej biletów mogła doprowadzić do jej bankructwa. Refleksji poddano relacje pomiędzy wartością biletów Kasy Dyskontowej w obiegu a pieniądzem kruszcowym, który stanowił ich zabezpieczenie. W tym celu dokonano analizy rachunków Kasy Dyskontowej, zawartych w sprawozdaniu A.-D. Laffona de Ladébata, któremu powierzono zadanie przeprowadzenia jej likwidacji w 1793 r. Głównym problemem Kasy Dyskontowej okazała się pogłębiająca się zależność od państwa, która wraz ze zbliżającym się bankructwem monarchii stawiała przed nią zadanie kredytowania deficytu. Rozważania przeprowadzono na podstawie francuskojęzycznych źródeł i publikacji naukowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2018.1.03

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2018, Nr 1 (9)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu