Object structure

Title:

Górnictwo miedzi w rejonie Kondratowa (Pogórze Kaczawskie)

Group publication title:

Hereditas Minariorum

Title in english:

Copper mining in the Kondratów area (Kaczawskie Foothills, SW Poland)

Creator:

Maciejak, Krzysztof ; Kowalski, Aleksander ; Maciejak, Marcin

Contributor:

Zagożdżon, Paweł P. Redakcja

Subject and Keywords:

górnictwo ; historia ; kultura materialna ; archeologia przemysłowa ; historia górnictwa ; rudy miedzi ; Kondratów ; Pogórze Kaczawskie

Description:

Hereditas Minariorum, Vol. IV, 2017, s. 65-80

Abstrakt:

W artykule przedstawiono dzieje dawnego górnictwa w okolicach Kondratowa na Pogórzu Kaczawskim, rozwiniętego w oparciu o miedzionośne utwory dolnego cechsztynu. Eksploatację podejmowano wielokrotnie przez kilka stuleci, głównie w XVI i XVIII w. Prowadziły ją zarówno gwarectwa jak i właściciele wsi. W pracy wskazano również na występowanie pogórniczych reliktów. Autorzy przeprowadzili kwerendę biblioteczną, kartograficzną oraz prace terenowe. Dodatkowo wykonano analizy NMT LiDAR, które potwierdziły występowanie pola pingów i hałd.

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5277/hm170404

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Hereditas Minariorum ; Hereditas Minariorum, Vol. IV, 2017 ; Politechnika Wrocławska. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska