Show structure

Title:

Rozwój elektrycznych urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla kopalń metanowych

Group publication title:

Hereditas Minariorum

Title in english:

The development of explosion-proof devices for methane mines

Creator:

Gierlotka, Stefan

Contributor:

Zagożdżon, Paweł P. Redakcja

Subject and Keywords:

górnictwo ; historia ; kultura materialna ; archeologia przemysłowa ; elektryfikacja górnictwa ; historia górnictwa ; historia elektrotechniki

Description:

Hereditas Minariorum, Vol. IV, 2017, s. 191-199

Abstrakt:

Górnictwo węgla od samego początku eksploatacji borykało się z zagrożeniem metanowym. Dochodziło do katastrof spowodowanych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Przyczyną wybuchów były lampy płomienne oraz urządzenia elektryczne. W artkule opisano badania prowadzone nad wybuchowością metanu dla skonstruowania bezpiecznej aparatury elektrycznej, spełniającej wymagania budowy przeciwwybuchowej.

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5277/hm170411

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Hereditas Minariorum ; Hereditas Minariorum, Vol. IV, 2017 ; Politechnika Wrocławska. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska