Object structure

Title:

Ślady prac górniczych w Libiążu pow. Chrzanów

Group publication title:

Hereditas Minariorum

Title in english:

Traces after mining works in Libiąż, Chrzanów county (Poland)

Creator:

Rozmus, Dariusz ; Szymaszkiewicz, Marek

Contributor:

Zagożdżon, Paweł P. Redakcja

Subject and Keywords:

górnictwo ; historia ; kultura materialna ; archeologia przemysłowa ; wczesnośredniowieczne górnictwo kruszcowe srebra i ołowiu ; halsztacki wytop i produkcja ozdób ołowianych ; wyrobiska ; szyby i chodniki kopalniane

Description:

Hereditas Minariorum, Vol. IV, 2017, s. 209-220

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu są wyniki nadzoru archeologicznego przeprowadzonego w 1988 r. po odkryciu szybów górniczych w Libiążu. Jest to jeden z rzadkich przykładów badań archeologicznych na reliktach górnictwa kruszcowego, na obszarach pogranicza Górnego Śląska i Zachodniej Małopolski. Podczas nadzoru archeologicznego nad pracami budowlanymi natrafiono na szyb, od którego odchodziły promieniście chodniki poziome w liczbie przynajmniej trzech. Chodniki występowały na głębokości 2,5–3 m, w warstwie skalnej dolomitu o niezbyt zwartej strukturze. Poziome wyrobiska miały płaski spąg, w miarę wyrównane ociosy i łukowato sklepiony strop. Ich szerokość wynosiła około 100 cm a wysokość około 80–100 cm. Jeden z chodników posiadał rozgałęzienie. Prawa odnoga, była ściśle zasklepiona regularnie ułożonymi bloczkami dolomitu. Tajemniczo przedstawia się chronologia znalezisk. Najprawdopodobniej związane są one z wczesnośredniowiecznym górnictwem kruszcowym. Prawdopodobne jest też postawienie hipotezy, że związane są one z okresem halsztackim. Byłyby zatem śladami prac górniczych prowadzonych przez ludność kultury łużyckiej, która na omawianym regionie (cmentarzysko ciałopalne w Żarkach, około 5 km od miejsca odkrycia szybów) eksperymentowała z wytopem ołowiu z lokalnych rud i produkcją z niego ozdób znalezionych pośród darów grobowych.

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5277/hm170413

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Hereditas Minariorum ; Hereditas Minariorum, Vol. IV, 2017 ; Politechnika Wrocławska. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska