Show structure

Title:

Geologiczny profil ociosów historycznych wyrobisk podziemnej trasy edukacyjnejw Szklarach

Group publication title:

Hereditas Minariorum

Title in english:

Geological profile of side walls of underground education route in Szklary (SW Poland)

Creator:

Kaczan, Wojciech

Contributor:

Zagożdżon, Paweł P. Redakcja

Subject and Keywords:

górnictwo ; historia ; kultura materialna ; archeologia przemysłowa ; Szklary-Huta ; masyw Szklar ; geologiczne profilowanie ociosów kopalniserpentynit ; nikiel

Description:

Hereditas Minariorum, Vol. IV, 2017, s. 231-240

Abstrakt:

W sztolni „Robert”, będącej częścią dawnej kopalni niklu w Szklarach sporządzone zostały szkice terenowe ociosów wyrobisk oraz pobrano próbki skalne. Na podstawie obserwacji przeciętych i wyszlifowanych powierzchni próbek, przeprowadzonych makroskopowo i z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego wykonano uproszczone opisy petrograficzne skał. Efektem powyższych działań są geologiczne profile ociosów podparte opisem sytuacji geologicznej w sztolni. W sprawozdaniu zawarto także zdjęcia najbardziej interesujących fragmentów wyrobisk obiektu.

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5277/hm170416

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Hereditas Minariorum ; Hereditas Minariorum, Vol. IV, 2017 ; Politechnika Wrocławska. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska