Object structure
Title:

Perspektywy i uwarunkowania współpracy gospodarczej państw Kaukazu Południowego z Unią Europejską

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Prospects and determinants of economic relations between the South Caucasus countries and the European Union

Creator:

Czerewacz-Filipowicz, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 99-109

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie głównych szans i trudności w relacjach państw Kaukazu Południowego z Unią Europejską. Problematyką dominującą przy omawianiu uwarunkowań ekonomicznych Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji są kwestie dotyczące sektora energii. Azerbejdżan, dysponujący znacznymi zasobami surowców energetycznych, jest państwem z jednej strony całkowicie uzależnionym od światowej koniunktury surowców energetycznych, z drugiej zaś może być dla wielu krajów atrakcyjnym partnerem gospodarczym. Z kolei Armenia i Gruzja, uzależnione od dostaw surowców od Rosji, mają strategiczne położenie geograficzne. Unia Europejska jest dla tych krajów naturalnym partnerem ze względu na znaczny stopień komplementarności, dlatego w niniejszym artykule przedstawiono strukturę obrotów handlowych badanych państw, aby odpowiedzieć na pytanie o perspektywy współpracy z UE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: