Object structure
Title:

Światowy kryzys żywnościowy 2007–2008. Przyczynek do rozważań nad współczesnymi uwarunkowaniami funkcjonowania międzynarodowych rynków rolnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The world food crisis 2007–2008. Contribution to considerations on the functioning of contemporary world agricultural commodity markets

Creator:

Malchar-Michalska, Dominika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 342-350

Abstrakt:

Kryzys żywnościowy 2007–2008 zakończył trzy dekady relatywnie niskich cen produktów rolno-spożywczych na rynkach międzynarodowych. Czynniki, które wpłynęły na wzrost cen żywności, mają wielowymiarowy charakter i można je zaklasyfikować zarówno do tych o charakterze podażowym i popytowym, jak i krótko- i długoterminowym. Niemniej trudno wskazać przyczyny, które mają największy i bezpośredni wpływ na wzrost cen tych dóbr. Kryzys żywnościowy 2007–2008 unaocznił niedoskonałości globalnego łańcucha dostaw żywności i potrzebę przebudowy architektury i zasad, na jakich funkcjonują międzynarodowe instytucje odpowiedzialne za monitoring międzynarodowych rynków rolnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: