Object structure
Title:

Międzynarodowe oceny kredytowe wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej w okresie kryzysu na rynkach finansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

International credit ratings of selected countries of Central and Eastern Europe during the crisis on the financial markets

Creator:

Mrzygłód, Urszula

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 448-457

Abstrakt:

W okresie zwiększonej niepewności na rynkach finansowych podmioty poszukują bardziej bezpiecznych instrumentów finansowych, w tym obligacji państw o wysokiej ocenie zdolności kredytowej. Celem artykułu jest przedstawienie rodzajów ocen ryzyka kraju oraz analiza zmian w ocenie ryzyka politycznego i kredytowego Polski, Czech oraz Węgier w wybranym okresie 2004–2010. Przedstawione państwa doświadczyły spadku międzynarodowej oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w tych krajach, szczególnie wyraźnie proces ten dotyczył Węgier. Oceny ryzyka kraju na koniec analizowanego okresu (lipiec 2010) były nadal na poziomach niższych niż w roku 2004. Słabsze oceny ryzyka przyczyniły się do wzrostu dochodowości instrumentów skarbowych emitowanych przez te państwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: