Object structure
Title:

Współpraca technologiczna UE i USA w latach 1980–2010

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Technological cooperation of the European Union and the United States in the years 1980–2010

Creator:

Puślecki, Łukasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 604-615

Abstrakt:

W artykule autor przedstawił analizę empiryczną współpracy technologicznej w UE i USA w latach 1980–2010. Badania empiryczne dotyczące liczby nowo powstałych porozumień technologicznych między firmami w latach 1980–2010 podmiotów zlokalizowanych w USA i UE wyraźnie wskazują, że podmioty te kierują się racjonalnym podejściem w poszukiwaniu strategicznych partnerów, mając na uwadze przede wszystkim ich unikatowe kompetencje oraz zasoby. Świadczy o tym rosnąca liczba aliansów technologicznych, począwszy od 1970 roku. Analiza współpracy technologicznej między USA i UE prowadzi do interesujących wniosków. Wzajemna rywalizacja technologiczna pomiędzy głównymi konkurentami gospodarki światowej zmienia się we wzajemną współpracę. Firmy dążą bowiem do uzyskania efektów synergicznych oraz pozyskiwania nowych umiejętności, kompetencji czy technologii. Prawie połowa aliansów strategicznych na świecie zawierana jest między głównymi konkurentami. Korzyści z kooperacji wielostronnej są zdecydowanie wyższe dla partnerów uczestniczących w aliansie niż dla tych, którzy nie realizują współpracy technologicznej i działają indywidualnie. Dodatkowo firmy, które inwestują więcej w specyficzne narzędzia zarządzania aliansem, osiągają wyższe wskaźniki sukcesu realizacji aliansów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: