Object structure
Title:

Rynek bancassurance w Polsce w latach 2009-2016

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Bancassurance market in Poland in 2009-2016

Creator:

Gwizdała, Jerzy ; Pobłocka, Agnieszka

Subject and Keywords:

zakłady ubezpieczeń ; produkty ubezpieczeniowe ; bancassurance ; banki ; insurance companies ; insurance products ; banks

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541, s. 63-84

Abstrakt:

Bancassurance polega na sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych klientom banków przez sieć dystrybucji banku. Stwarza to korzyści i zagrożenia dla usługodawców i usługobiorców. Celem artykułu jest prezentacja obecnego rynku bancassurance w Polsce na tle całego rynku ubezpieczeniowego oraz wskazanie możliwych kierunków rozwoju w XXI wieku. W tym celu zaprezentowana zostanie analiza sprzedaży ubezpieczeń (ogółem i według kanałów dystrybucji), w szczególności w usługach bancassurance. Dodatkowym celem jest zaprezentowanie szans i zagrożeń dla klientów banków, banków i zakładów ubezpieczeń w usługach bancassurance. Materiał statystyczny ujęty w badaniu to materiał wtórny publikowany przez KNF oraz PIU. W pracy jako metody badawcze zastosowano m.in. krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz metody statystyczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.541.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: