Object structure
Title:

Identyfikacja przez ekspertów ubezpieczeniowych zagrożeń casco związanych z użytkowaniem roweru

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The identification of the using bikes related casco threats by the insurance experts

Creator:

Jakubowski, Maciej

Subject and Keywords:

casco ; zagrożenie ; rowerzysta ; threat ; cyclist

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541, s. 85-93

Abstrakt:

W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można zwiększenie liczby rowerzystów na drogach, co skutkuje większą liczbą wypadków i kolizji drogowych z ich udziałem. Jedną z istotniejszych kwestii ochrony ubezpieczeniowej rowerzysty jest ubezpieczenie casco roweru. Celem naukowym opracowania było wskazanie, jakie zagrożenia z grupy casco są identyfikowane przez ekspertów ubezpieczeniowych. W artykule zaprezentowano więc ofertę produktową ubezpieczeń mieszkaniowych i dedykowanych, wskazując, jakie zagrożenia z grupy casco wymieniają eksperci ubezpieczeniowi. Porównano również ubezpieczenie casco roweru z ubezpieczeniem autocasco pod względem zakresu ubezpieczenia. Niniejszy artykuł jest kontynuacją i jednocześnie uszczegółowieniem wcześniej przeprowadzonych badań nad identyfikacją przez ekspertów ubezpieczeniowych zagrożeń związanych z użytkowaniem roweru

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.541.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: