Object structure
Title:

Zjawisko missellingu w ubezpieczeniach działu I w świetle skarg kierowanych do Rzecznika Finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The phenomenon of misselling in life insurance in the light of complaints addressed to the financial ombudsman

Creator:

Luterek, Aleksandra

Subject and Keywords:

misselling ; nieuczciwa sprzedaż ; ubezpieczenia działu I ; ubezpieczenia na życie ; unfair sales ; life insurance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541, s. 161-169

Abstrakt:

Misselling jest sprzedażą nieuczciwą, która ma na celu wprowadzenie konsumenta w błąd. Zjawisko to jest tożsame z nieetycznym, a nawet wątpliwym pod względem prawnym oferowaniem produktów finansowych oraz z ich nieetyczną sprzedażą. Misselling można dostrzec zarówno na etapie działań marketingowych, np. w reklamach pomijających istotne fakty dotyczące produktu, ale także przy bezpośrednim kontakcie z klientem pracownika rynku finansowego, np. poprzez nieinformowanie o ważnych elementach charakteryzujących produkt. Głównym celem artykułu jest weryfikacja występowania zjawiska missellingu w sprzedaży oraz obsłudze ubezpieczeń działu I, które nie dotyczą ubezpieczeń na życie z UFK. Analizie poddano cztery skargi skierowane do Rzecznika Finansowego z lat 2017 oraz 2018, w których poruszony został problem wprowadzenia w błąd klientów zakładów ubezpieczeń. Na ich przykładzie dostrzeżono problem nieuczciwej sprzedaży i wykorzystywania przewagi informacyjnej przez sprzedających ubezpieczenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.541.12

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: