Object structure
Title:

Perspektywy rozwoju oceny ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych flot pojazdów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Perspectives of risk assessment development in motor insurance of motor fleets

Creator:

Owsiński, Konrad

Subject and Keywords:

ocena ryzyka ; ubezpieczenia komunikacyjne ; underwriting ; zarządzanie ryzykiem ; floty samochodowe ; risk assessment ; motor insurance ; risk management ; motor fleets

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541, s. 186-197

Abstrakt:

Problem oceny ryzyka ubezpieczeniowego powstał wraz z początkiem ubezpieczeń. Obecnie, w procesie oceny ryzyka flotowego underwriter w zakładach ubezpieczeń w większości wypadków wykorzystuje narzędzia w postaci arkuszy kalkulacyjnych oraz bazuje na własnej wiedzy i doświadczeniu. Zakłady ubezpieczeń w dobie informatyzacji oraz szybkości działań powinny wykorzystywać nowe technologie, które mogą stanowić bardzo duże wsparcie w procesie oceny ryzyka flotowego. Na rynku ubezpieczeniowym widać, że systemy wspierające underwriterów są implementowane w zakładach ubezpieczeń, co więcej, systemy te posiadają reguły underwritingowe, ułatwiające underwriterom podjęcie właściwej decyzji lub pozwalające na reakcję w odpowiednim momencie na zmieniające się warunki. Zamierzeniem artykułu jest zasygnalizowanie ograniczeń formalnych i pożądanych perspektywicznych kierunków zmian wpierających rozwój oceny ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych flot pojazdów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.541.14

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: