Object structure
Title:

Rynek ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej w świetle zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego oraz raportu Rzecznika Finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The accident insurance market for children and schoolchildren in the light of the guidelines of the Financial Supervisory Committee and the report of the spokesman for financial affairs

Creator:

Pacewicz, Mariusz

Subject and Keywords:

rynek ubezpieczeń ; wypadki ; ubezpieczenia dzieci ; insurance market ; accidents ; insurance of children

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541, s. 198-207

Abstrakt:

Celem opracowania jest wskazanie konsekwencji wynikających z wprowadzenia wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie dystrybucji ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. W pracy przedstawiono dotychczasowy sposób oferowania możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej przy uwzględnieniu dodatkowego wynagrodzenia lub innej gratyfikacji na rzecz ubezpieczającego lub podmiotu działającego na rzecz lub w imieniu ubezpieczonego. Przedstawiono zmianę sytuacji rynkowej i aktualnego sposobu dystrybucji tego ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń, które muszą przestrzegać wprowadzonych zaleceń, co zmienia zarówno kształt produktu, jak i sposób dystrybucji. Opracowanie ujmuje opis pozytywnych i negatywnych skutków wprowadzonych zmian. Praca ukazuje przyszły kształt produktu ubezpieczenia NNW szkolnego, który z formy grupowej transformuje się na formę głównie indywidualną, tracąc jednocześnie swój powszechny charakter

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.541.15

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: