Object structure
Title:

Ryzyko cyfrowe wyzwaniem sektora ubezpieczeń

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Digital risk as an insurance sector challenge

Creator:

Śliwiński, Adam

Subject and Keywords:

ryzyko cyfrowe ; chmury danych ; cyfryzacja ; ubezpieczenia ; digital risk ; cloud computing ; digitalization ; insurance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541, s. 268-282

Abstrakt:

Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia ryzyka cyfrowego, jego klasyfikacji i wzrostu jego znaczenia z punktu widzenia zagrożeń cywilizacyjnych. W artykule zawarto wyniki badań literaturowych związanych z ryzykiem cyfrowym. W tekście dokonano identyfikacji i klasyfikacji ryzyka cyfrowego i skoncentrowano się na przedstawieniu skali zagrożenia związanego z cyfryzacją. Opisano także nowe rodzaje ryzyka cyfrowego związanego z centralizacją baz danych oraz z tzw. flarami słonecznymi. Należy podkreślić, że dalszy rozwój cyfryzacji jest ściśle związany z działaniami sektora ubezpieczeń. Rozwój cyfryzacji stwarza szansę dla sektora na innowacyjność i na to, by realizując swoją misję wspomagania rozwoju cywilizacyjnego, w niedalekiej przyszłości stworzył adekwatną ofertę i aktywnie włączył się w działania majce na celu minimalizację opisanego ryzyka

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.541.21

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: