Object structure
Title:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The mortgage loan intermediary liability insurance

Creator:

Wieteska, Stanisław ; Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja ; Czajkowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

pośrednicy kredytu hipotecznego ; ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ; ryzyko ; mortgage loan intermediary ; liability insurance ; risk

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541, s. 295-311

Abstrakt:

Kryzys finansowy z lat 2007-2009 doprowadził do tego, że za pomocą odpowiednich dyrektyw podjęto radykalne działania mające na celu ochronę konsumenta jako słabszej strony umowy kredytowej. Wśród wielu decyzji szczególną uwagę zwrócono na sposób zawierania przez pośredników umów kredytów hipotecznych. Na pośredników kredytu hipotecznego, oprócz wielu wymagań, nałożono obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Artykuł naświetla problematykę kredytów hipotecznych w Polsce i obszernie ustosunkowuje się do treści zapisów zawartych w aktach prawnych. W szczególności zwrócono w nim uwagę na dyskusyjne parametry tego ubezpieczenia, tj. zakres ochrony ubezpieczeniowej, pole ubezpieczeniowe, sumę gwarancyjną, składkę i koszty likwidacji. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej pośredników kredytu hipotecznego jest nowym produktem na rynku ubezpieczeń, chroniącym kolejną grupę zaufania społecznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.541.23

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: