Object structure

Title:

Zagadnienie ładu przestrzennego i jego percepcja

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The issue of spatial order and its perception

Creator:

Rogatka, Krzysztof ; Starczewski, Tomasz ; Dąbrowski, Leszek ; Smoliński, Paweł

Subject and Keywords:

ład przestrzenny ; percepcja ; planowanie przestrzenne ; nowy urbanizm ; spatial order ; perception ; spatial planning ; new urbanism

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2018, Nr 4 (20), s. 63-73

Abstrakt:

Artykuł prezentuje problematykę dotyczącą ładu przestrzennego toruńskiej starówki, analizowanego przez pryzmat opinii mieszkańców miasta. Przedmiotowe zagadnienie zostało odniesione do kwestii nowego urbanizmu, będąc jego integralnym składnikiem. Ład przestrzenny, jako istotny element wpływający na funkcjonowanie miasta, postrzegany jest różnie przez poszczególne grupy wiekowe, które jednak zgodnie twierdzą, że odgrywa on ważną rolę w mieście, ponieważ buduje jego klimat i jest gwarantem dobrej jakości życia. Z przeprowadzonych badań wynika, że Stare Miasto w Toruniu jest enklawą ładu przestrzennego i w ten sposób postrzegane jest przez mieszkańców – użytkowników przestrzeni. Zespół Staromiejski w Toruniu jest przykładem realizacji idei nowego urbanizmu, która łączy kompleksowo uwarunkowania przestrzenne z oczekiwaniami mieszkańców

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2018.4.05

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2018, Nr 4 (20)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu