Object structure

Title:

Możliwość zastosowania przepisów o wadach oświadczenia woli do umów zawartych w trybie zamówień publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Applicability of the provisions of Polish Civil Code on defects in declaration of intent to the contracts concluded in accordance with public procurement rules

Creator:

Królikowski, Mateusz

Subject and Keywords:

wady oświadczenia woli ; błąd ; zamówienia publiczne ; defects in declaration of intent ; mistakes ; public procurement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 216-228

Abstrakt:

Artykuł dotyczy możliwości zastosowania przepisów o wadach oświadczenia woli do umów zawieranych w trybie zamówień publicznych. Autor omawia problematykę czynności prawnej (umowy) dokonywanej z wykorzystaniem mechanizmów zawierających elementy administracyjne. Stawia pytanie o skuteczność czynności prawnej dokonanej pod wpływem wady oświadczenia woli. Przyjmuje, że podstawy wadliwości czynności prawnych przewidziane w kodeksie cywilnym mogą mieć również niekiedy zastosowanie do umów zawartych w trybie zamówień publicznych. Omawia poszczególne wady (w tym między innymi błąd), konfrontując przepisy o wadach oświadczenia woli z regulacjami o charakterze administracyjnym. Artykuł dotyka również kwestii praktycznej doniosłości regulacji wad oświadczenia woli w zakresie umów zawieranych w ramach zamówień publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.16

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu