Object structure
Title:

Wybrane standardy elektronicznej wymiany informacji w podmiotach leczniczych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Selected standards of electronic information exchange in medical entities

Creator:

Strzelecka, Agnieszka

Subject and Keywords:

DICOM ; HL7 ; HL7v2 ; HL7v3 ; FHIR

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 4 (50), s. 160-168

Abstrakt:

Implementacja technologii informacyjno-komunikacyjnych w ochronie zdrowia oraz właściwe zarządzanie nimi jest postrzegane jako niezbędny element funkcjonowania podmiotów leczniczych. Jednakże brak standardów w ochronie zdrowa spowodował powstanie niewspółpracujących ze sobą lokalnych systemów informatycznych i baz danych. Świadczenie usług zdrowotnych na wysokim poziomie można m.in. osiągnąć dzięki wprowadzeniu standardów elektronicznej wymiany danych (EDI), co umożliwi lekarzowi podejmowanie decyzji o leczeniu pacjenta na podstawie bieżących informacji medycznych. Mając na uwadze to, że systemy EDI stwarzają możliwość ciągłego dostępu do dokumentacji medycznej, w artykule przedstawiono krótką charakterystykę wybranych standardów pozwalających na przesyłanie danych między placówkami leczniczymi. Poznanie tych standardów jest ważne, ponieważ systemy informacyjne tworzone na potrzeby zarządzania służbą zdrowia powinny odpowiadać aktualnym możliwościom rozwiązań technologicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2018.4.12

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 4 (50)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: