Object structure

Title:

Postilla Catholica To iest Kazania na Ewangelie Niedzielne y Odświętne przez cały rok według wykładu samego prawdziwego Kościoła S. powszechnego Teraz znowu przeyźrzana y poprawiona, Przydane są niektore nowe Kazania y Obrona Postylle naprzeciw sprosnym wykrętom y potwarzom Postylle Kacerskiey y Regestr dwoiaki [...]. - War. B

Creator:

Wujek, Jakub (1541-1597)

Subject and Keywords:

kazania polskie - 16 w.

Description:

Stanowi cz. 1 i 2 dzieła: Postilla catholica ; Dzieło współwydane: Postylle Katholiczney na Niedziele Część Wtora Letnia od Troyce ś. aż do Adventu, Kthora iuż w sobie zamyka powinność każdego człowieka Chrześciańskiego tak przeciwko Panu Bogu iako y przeciw bliźniemu swemuTzw: Postylla katolicka większa ; Cz. 1 oprawiona po cz. 2 ; Defekt: brak k. tyt. cz. 1 ; Proweniencje: Ex libris Com. Branicki Sucha; Bibliothek der Zentral-Institut für Oberschlesische Landesforschung

Publisher:

Siebeneicher, Jakub (ca 1556-1604). Druk.

Place of publication:

Kraków

Date:

1584

Resource Type:

stary druk

Format:

image/x.djvu ; image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: XVI.F.4640_1

Language:

pol

Relation:

Postylle Katholiczney o Swiętych Część Pierwsza Ozimia, W kthorey się zamykaią Kazania na Swiętha Panny Maryey, Apostołow, Męczennikow y innych Swiętych, ktorych święta Kościoł zwykł obchodzić począwszy od Adventu aż do ś. Jana Krzciciela ; Postilla catholica ; Postylla katolicka większa ; Publikacja dofinansowana w ramach projektu "System upowszechniania piśmienniczych zbiorów specjalnych OSSOLINEUM we Wrocławiu poprzez digitalizację i publikację internetową jako promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego"

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Location:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich