Object structure
Title:

Wpływ inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku na atrakcyjność inwestycyjną krajów ASEAN

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The influence of the New Silk Road Initiative on investment attractiveness OF ASEAN countries

Creator:

Żyła, Anna

Subject and Keywords:

Nowy Jedwabny Szlak ; ASEAN ; atrakcyjność inwestycyjna ; New Silk Road ; investment attractiveness

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2019, Nr 1 (21), s. 47-59

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu działań podejmowanych w ramach ogłoszonej przez Chiny w 2013 r. koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku na rozmiary inwestycji zagranicznych podejmowanych w krajach należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, a przez to na wzrost ich atrakcyjności inwestycyjnej. Artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej oraz empirycznej. Część teoretyczna poświęcona została wyjaśnieniu pojęcia atrakcyjności inwestycyjnej, natomiast w części empirycznej zaprezentowano informacje i dane statystyczne wskazujące na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej krajów ASEAN w związku z ich uczestnictwem w koncepcji Pasa i Szlaku. Podejmowane w nich inwestycje, w szczególności chińskie, mają przyczynić się przede wszystkim do rozbudowy infrastruktury i tym samym do zwiększenia zainteresowania inwestorów, lokowaniem działalności w tym regionie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2019.1.03

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2019, Nr 1 (21)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: