Title:

Application of airborne laser scanning data for the identification of landslide areas

Title in english:

Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego w identyfikacji obszarów osuwiskowych

Creator:

Pawłuszek Kamila

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Promotor ; Tarolii, Paolo. Co-supervisor ; Jóźków, Grzegorz. Advisor

Subject and Keywords:

osuwiska ; skaning laserowy ; podatność osuwiskowa ; identyfikacja osuwisk ; modelowanie podatności osuwiskowej ; formy osuwiskowe

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

The purpose of the research presented in this work is the application of ALS data for the identification of landslide areas. The thesis presents three main application trends of ALS data used in the landslide context namely: (1) identification of existing landslides, (2) identification of characteristic landslide forms and morphology and (3) identification of areas susceptible to landslides. For this purpose, ALS data is used to generate DEM and an extended set of DEM derivatives. This wide set of DEM derivatives was a fundamental source to develop methodologies for the automatic identification of landslides, their characteristic forms and the landslide susceptibility assessment.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu