Object structure
Title:

Problemy zarządzania spółkami celowymi powoływanymi przez uczelnie oraz samorząd w celu komercjalizacji badań naukowych – studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problems of management of special purpose vehicles set up by the local government and scientific institutions to commercialize research – case study

Creator:

Mikiewicz, Urszula

Subject and Keywords:

zarządzanie ; spółki celowe ; wiedza naukowa ; współdziałanie ; management ; special purpose vehicles ; scientific knowledge ; cooperation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 543, s. 98-109

Abstrakt:

Prezentowane opracowanie miało na celu wskazanie ponadstandardowych ograniczeń w funkcjonowaniu spółki celowej powołanej przez dwie publiczne instytucje: uczelnię oraz samorząd do komercjalizacji badań naukowych istotnych dla funkcjonowania regionu. Oba typy instytucji – mimo teoretycznych podobieństw – mają odmienną charakterystykę ze względu na sposób funkcjonowania, wewnętrzne regulacje prawne, źródła finansowania działalności oraz metody zarządcze. Nasuwa się zatem pytanie o skuteczność zarządzania powołaną spółką celową zarówno na poziomie strukturalnym (liczba ciał kolegialnych oraz ich wpływ na działalność spółki), w warstwie właścicielskiej (sposób komunikacji między właścicielami spółki) oraz w aspekcie zarządczym, tj. możliwość podejmowania decyzji oraz osiągania celów przez zarząd. Dodając do tego istotę tworzenia spółek celowych przez podmioty publiczne (uczelnie), należy zadać pytanie o sens powołania tego typu organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.543.08

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 543 ; Zarządzanie w rachunkowości, rachunkowość w zarządzaniu

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: